Vad är skillnaden mellan Web3 och Metaverse ?

Det här är lite komplicerat!

Web3 är ett decentraliserat internet som är byggt på distribuerade teknologier som Decentralized Autonomous Organizations (DAO:s) och blockchain – istället för kontrollerade plattformar såsom Facebook eller Microsoft. Användare kommer på Web3 att äga system, servrar och nätverk från vilka appar opereras och data lagras.

Metaverse, å andra sidan, är en VR- eller AR-värld som skapar upplevelser. På ett enkelt sätt kan man säga att Metaverse visualiserar data och Web3 skyddar data och fokuserar på ägande.

Så den stora skillnaden är att med Web3 fortsätter internet se ut som det gör idag. Men vi äger vår data; vi som användare ”äger” internet (inte företagen) och vi handlar med kryptovalutor. Jag tror på en kombination av dessa två och jag tror att det ena inte utesluter det andra. Förmodligen kommer de växa ihop till slut.