Vad är MR?

När det gäller MR är det digitala innehållet inte bara ett lager på den verkliga miljön (som i AR) utan det är förankrat till och interagerar med den fysiska miljön.

Förenklat kan du se virtuella objekt i MR precis som du kan i AR, men dessa objekt kan också interagera med den fysiska miljön. Alltså, om du trycker på en digital MR-knapp kan den till exempel starta en maskin i verkligheten.

men vad är då XR?

XR är en gemensam benämning av teknikerna VR, AR och MR