utveckling av ehandeln

Handeln i Metaverse är en utveckling av vår nuvarande e-handel, men den stora förändringen är att den främst bygger på att tillfredsställa kundupplevelsen.

Om e-handeln idag mest fokuserar på produkt och pris, fokuserar Immersive Commerce på upplevelse och lojalitet.

Varör heter det så?

Immersive är ett engelskt ord som beskriver en upplevelse som ”drar in” dig och får alla dina sinnen att kännas involverade. Det skapar en speciell känsla av att du är ”där” och interagerar med omgivningen på ett verkligt sätt – även om du är i en virtuell värld.

Därför är benämningen på handel i Metaverse Immersive Commerce eller iCommerce.