Bok: Metaverse Mayhem – AI och Metaverse, vad händer nu?

Kanske den viktigaste boken för dig just nu?! ”Metaverse Mayhem” är en bok som på ett enkelt, pedagogiskt och snabbt sätt ger dig allt du behöver veta om framtidens digitala miljöer.

Finns även i uppdaterad version på engelska: The Spatial Revolution

Bok: B2B boken – 7 steg till digital dominans

B2B-handeln har förändrats snabbt på grund av teknikutveckling och ändrade kundvanor. Företag måste anpassa sig till den ökade digitaliseringen för att vara konkurrenskraftiga.

Den här boken betonar vikten av att vara förberedd för denna digitala transformation. Den berättar vad du som beslutsförfattare behöver tänka på när du ska skapa en digital B2B.